MENU

Město Nymburk

Vážení návštěvníci webu, vážení milovníci moderní historie,

v květnu slavíme výročí ukončení 2. světové války, největšího válečného konfliktu všech dob. Prostřednictvím fotografií a dokumentů uveřejněných na této webové stránce máte možnost nahlédnout do historie konce 2. světové války v Nymburce. Jedná se z velké části o unikátní záběry, které nebyly doposud nikdy publikovány.

Mým zájmem a koníčkem je mapování událostí konce 2. světové války na Nymbursku a v přilehlých okresech. V jednom březnovém dnu 2019 jsem se rozhodl navštívit Polabské muzeum v Nymburce s žádostí o kopie fotografií z této doby. Velmi ochotně mi vyšel vstříc pan František Sýkora. K mému údivu jsem zjistil, že k tomuto tématu existuje několik set fotografií. Část z nich byla v minulosti publikována prostřednictvím regionálních výstav. Výpůjčku k zpracování těchto fotografií a dobových materiálů mi povolil ředitel Polabského muzea PhDr. Jan Vinduška. S chutí jsem se pustil do práce. Po částech jsem si odnášel domů jednotlivá alba s fotografiemi k digitalizaci a zpracované zase po týdnech vracel zpět. Vše jsem skenoval, upravoval ve Photoshopu, třídil a na závěr popisoval. Intenzivní práce trvala téměř sedm měsíců, a to od března do září 2019. Výsledkem je, že si dnes každý zájemce o toto téma může prostřednictvím svého počítače či mobilního telefonu materiály prohlédnout.

Fotografie v průběhu května 1945 a následujících poválečných měsíců v Nymburce pořídila malá skupina většinou amatérských fotografů. Byl to pan Zdeněk Červinka, pan Pokorný, pan Václav Šterba, pan Miroslav Třešňák, RNDr. Stanislav Kaufman a Ing. Jaromír Barták. V souboru jsou i snímky neznámých fotografů. Jedná se o obsáhlý soubor zhruba jednoho tisíce snímků.

Právě Ing. Jaromír Barták se v letech 1995-96 již v důchodovém věku rozhodl shromáždit tyto cenné fotografické materiály i od ostatních původních majitelů a soustředit je do svého uceleného souboru devíti dílů fotoknih. Ty pak tehdy předal do Polabského muzea v Nymburce a jsou dnes uloženy v archivu. Jen díky jeho práci je dnes možné zhlédnout tyto vzácné záběry v tak uceleném bloku. Nejstarším albem k zpracování byla fotokniha RNDr. Stanislava Kaufmana, která je částečně situačně i časově popsána. Ta vznikla zřejmě krátce po válce. Díky tomu bylo možné mnoho fotografií časově zařadit a situačně popsat i v elektronické podobě.

Na závěr jsem se rozhodl fotografie s co největší přesností lokalizovat v našem dnešním reálném městě, což zabralo několik týdnů. Mnoho míst se velmi změnilo a mnoho domů se po 74 letech od ukončení války přestavělo. Na některých místech již stojí zcela nové objekty, proto lokalizace fotografií byla někdy velmi obtížná a u některých bohužel nemožná.

Návštěvníkům webu doporučuji kvůli snadnějšímu pochopení sledu událostí zhlédnout fotografie v časovém sledu od nejstarší po nejmladší.

Fotografie jsou doplněny přepisem nymburské kroniky. Jedná se o původní, neupravený text, tudíž o subjektivní pohled kronikáře. Sám kronikář se v úvodu pamětní knihy představuje takto: Zápisy do tohoto třetího dílu pamětní knihy města Nymburka jsem provedl já, František Effenberger, absolvent státní reálky v Nymburce a Státní školy knihovnické v Praze, povoláním městský knihovník v Nymburce, který jsem byl touto prací pověřen usnesením rady města Nymburka ze dne 18. ledna roku 1932. František Effenberger se narodil 19. ledna 1912 v Praze a zemřel 9. listopadu 1973 v Nymburce. Byl uznávaným knihovnickým odborníkem a osvětovým pracovníkem. V letech 1946-1948 i později učil na státních knihovnických kurzech. Jako knihovník v Nymburce pracoval mezi lety 1932 a 1950, od roku 1951 byl ředitelem Okresní lidové knihovny.
Závěrem bych chtěl poděkovat za vstřícnost a ochotu pracovníkům Polabského muzea v Nymburce i starostovi města Nymburka Ing. Tomáši Machovi, Ph.D. za schválení finanční a medializační podpory tohoto webu. V neposlední řadě bych rád poděkoval pracovníkům MÚ Nymburk, a to jmenovitě paní Mgr. Markétě Tomčíkové za stylistickou úpravu a panu Bc. Josefu Hájkovi za technickou realizaci této webové stránky.
Věříme, že tento web i v dnešní době zprostředkuje všem nymburským i ostatním zájemcům o dění v našem městě v květnu 1945 zajímavé informace a pohledy.

V Nymburce 30. 4. 2020
Jan Malina, nymburský rodák a patriot