MENU

6. 5. 1945

Ve městě byl sice klid, ale ovzduší bylo plné napětí. Po celý den pršelo, což jen zvyšovalo ponurost. Domy byly již hojně ozdobeny prapory, lidí na ulicích bylo méně, což bylo pochopitelným následkem špatného počasí. Německé nápisy – pokud byly po 2. květnu opět obnoveny – byly nyní opět odstraněny a rovněž německý nápis na radnici byl opět zahalen černou rouškou. Lidé setrvávali většinou u rozhlasových přijímačů, z nichž bylo možno získati informace o situaci v Praze.
V odpoledních hodinách přitáhli partyzáni o zásobárny dílen 2 vagony s municí, v noci se svážela munice místními vozy (vůz firmy K. Novák zůstal na cestě při jízdě na Loučeň). Všechno občanstvo sledovalo s napětím zprávy o akcích v okolních obcích, které přivážely spojky. Tak například Loučeň byla ve dne v rukách českých, v noci ji opět dobyli Němci. Mcely byly v rukách chorvatských partyzánů apod. Motospojka Emil Schreuer a Ant. Novotný byla za jízdy zatčena Němci a odvezena ihned do vojenského tábora v Milovicích.