MENU

25. 11. 1945

Toho dne odjela z Nymburka ruská posádka, která zde sídlila od počátku podzimu. Jelikož odjezd byl proveden bez předběžného oznámení, nemohla správa města připraviti oficiální rozloučení za účasti všeho občanstva, přesto však náměstí bylo slavnostně vyzdobeno vlajkami a občanstvo bylo místním rozhlasem vyzváno, aby se dostavilo k této slavnosti. Rozloučení se sovětským vojskem bylo provedeno před budovou Okresní záložny hospodářské, v těchže místech, kde je obyvatelstvo v květnu vítalo.
V Hálkově divadle se konal za velmi slabé účasti obecenstva večer k uctění památky básníka J: V. Sládka.