MENU

23. 5. - 3. 6. 1945

23. května – středa
Toho dne se konal odpoledne na Riegerově náměstí revoluční manifestační projev za přítomnosti občanstva všech vrstev. Počasí, zprvu nepříznivé (velký liják zahnal mnoho účastníků domů), se později zlepšilo a občané, poschovávaní pod podloubím a v domech se shromáždili kolem řečnické tribuny, aby vyslechli projev místopředsedy vlády ministra Jožky Davida. Jeho řeč, v níž byly zhodnoceny revoluční události za hranicemi i u nás a nastíněn program vlády, byla vyslechnuta s pozorností a přerušována častým potleskem, zvláště bouřlivým v oněch pasážích, v nichž byla zmínka o maršálu Stalinovi a Rudé armádě. Po projevu ministra Davida promluvil důstojník Rudé armády podplukovník Ivankov a jeho řeč, ač málokdo rozuměl jejímu obsahu (byla pronesena rusky) se setkala s velikou sympatií přítomného posluchačstva. Zapěním hymny byla manifestace zakončena.
Večer byl promítnut v bio Sokol ruský film “Lenin – 1918“.
26. května – sobota
Toho dne se sešli v zasedací síni městského úřadu nově zvolení členové místního národního výboru k slavnostní ustavující schůzi. Slavnostní projev měl poslanec Alois Tyl, který promluvil o úkolech, jež na místní národní čekají. Předseda ONV Ing. V. Boháč přečetl pak jména nově zvolených členů místního národního výboru, které vyzval ke složení přísahy. Poté byla provedena volba funkcionářů, v níž bylo zvoleni: Karel Kulhánek, dílenský ČSD předsedou, Jaroslav Havelka, dílenský ČSD I. místopředsedou, Gabriel Dlouhý, kamnář, II. místopředsedou, Ing. Stanislav Danzer, úředník, III. místopředsedou. Členy míst. národ. výboru byli zvoleni: Karel Benda, úředník – Josef Brzák, ředitel školy – Miroslav Fantík, učitel – Oldřich Fialka, posunovač ČSD – Václav Havrda, zaměst. obce – Marie Hofmanová, učitelka – Semko Hurysz, dílenský ČSD – Břetislav Chrtek, studující – MUDr. Josef John, lékař – Ant. Kočí, úředník ČSD – Frant. Kopecký, dílenský ČSD – Josef Kosina, zaměst. ČSD – Rudolf Krejčí, dílenský ČSD – Václav Kulich, pekař – Jan Lašan, dílenský ČSD – Rudolf Mašek, úředník – Karel Mourek, účetní – Mir. Nikolesko, zámečník – Fr. Pek, zaměstnanec ČSD – Václav Petr, topič ČSD – Karel Pistulka, truhlář – Josef Praus, klempíř – Frant. Převrátil, typograf – Jos. Příhoda, výpravčí ČSD – Josef Říha, zámečník ČSD – Karel Říha, obchodník – Josef Soukal, pošt. zřízenec – Jiří Šáfr, drogista – Václav Udlínek, elektrotechnik – Frant. Valíček, vedoucí – Amalie Zelená, v domácnosti – Stanislav Žďárek, studující.

27. května – neděle
Nymburská mládež ČSR uspořádala toho dne pro příslušníky Rudé armády několik podniků. Dopoledne se konaly na ostrově lehkoatletické závody, odpoledne od 2. hodin se konal fotbalový zápas, večer pak bylo v Hálkově městském divadle provedeno divadelní představení.

28. května – pondělí
Narozeniny presidenta Dr. E. Beneše byly oslaveny ještě větší záplavou praporů, a ještě větším množstvím vyzdobených oken a výkladů, než tomu bylo v předcházejících dnech, pokud to bylo ovšem vůbec možné. Všude se vzpomínalo narozenin tohoto předního Čechoslováka, všude se vzpomínalo jeho velikých zásluh.

31. května - čtvrtek
Ve velkém sále hotelu na knížecí se sešli předsedové místních národních výborů nymburského okresu k prvé schůzi, na které byli informováni o úkolech, které je očekávají a na níž složili slib do rukou předsedy ONV Ing. V. Boháče. Po složení slibu podal referát člen ONV ředitel Sejbal, jenž zejména zdůraznil, že veškeré předpisy a o zásobování a plnění dodávek zůstávají stále v platnosti.
V Národním domě se konala toho dne schůze čsl. social. demokracie, na které promluvil zahraniční pracovník Frant. Němec.