MENU

4. 5. 1945

Předseda podzemního revolučního hnutí odporu Ing. Viktor Boháč obdržel toho dne od oblastního velitele tento rozkaz, datovaný 3. května: „Všeobecné události vojenského i politického rázu na bojištích i uvnitř Čech nasvědčují, že dojde k otevřené osvobozovací akci na našem území každým okamžikem. Proto buďte připraveni. Bez ohledu na to, jak dalece pokročilo organisování bojových skupin v politických okresích, resp. i otázka vyzbrojení, musíme jednati ihned, jakmile to bude všeobecná situace vyžadovati. Proto ihned vyrozumněte své organizační důvěrníky, aby neprodleně zařídili mobilisaci vybraných osob ve svých obcích, jakmile bude vydán rozkaz po heslem: V boji proti okupantům a zrádcům. Krystal.“
Mezi občanstvem byl toho dne značný neklid, neboť po slavnostní náladě dne 2. května se dostavilo rozčarování, a vyslovovaly se i obavy z průtahu války. Strážníci a četníci obcházeli obchody a museli na rozkaz německého velitelství vyžadovati obnovu německých nápisů. Po městě se šířila zpráva o suspensi okresního hejtmana Bažanta a vrch. kancléřského oficiála Košnera. Městskému úřadu bylo vojenským velitelstvím nařízeno, že do 16 hodin musí býti opět odkryt německý nápis na úřadě, který byl dne 2. května zakryt černou látkou. Po celý den silně pršelo. Německá posádka procházela městem opět v plné výzbroji. Večer vyhlásil Londýn, že se přiblížila chvíle poslední příležitosti k všeobecnému povstání.