MENU

8. 5. 1945

Dopoledne se projevoval již značný pokles napětí, které v předcházejících dnech dostoupilo vrcholu. Národní výbor vykonal poslední přípravy k útoku na německou posádku a v dílnách ČSD bylo vytvořeno a částečně vyzbrojeno 12 čet.
Po celý den se valil mohutný a nepřetržitý proud ustupujících německých armád z Moravy směrem k mostu a po Velkých Valech k Boleslavě. Bylo zjištěno, že se snaží dojeti do anglického zajetí.
V rozdělovnách byly toho dne vydány ilegálně českým dobrovolníkům zbraně.
K večeru počalo napětí opět stoupati, nymburští Němci byli dále sváženi pod ochranou ozbrojených stráží na nádraží a nakládáni do připraveného tam vlaku Červeného kříže.
Večer byl dán dílnami ČSD signál k shromáždění všech čsl dobrovolníků, aby byl připraven a podniknut útok na německou posádku. Němečtí vojáci se však pozdě večer zmocnili zásob shromážděných v Dělnickém domě, nechali vlak s nymburskými Němci státi na nádraží a spěšně opustili město.