MENU

12. 5. 1945

Ohlášená manifestace se nekonala vzhledem k velikým přesunům jednotek Rudé armády. O této změně se venkovské obce dověděly příliš pozdě, a proto již od rána přicházely veliké proudy lidí z okolí, často též s hudbou, jindy opět autobusy s nákladními auty. Všechny tyto davy se shromáždily na náměstí, kde vítaly projíždějící sovětské vojáky a sledovaly se zájmem práci zajištěných Němců a kolaborantů, kteří zde metli dlažbu.
Jelikož bylo značně horko (30 oC), osvěžovali se četní příslušníci Rudé armády v Labi. Hojně obsazené břehy řeky poskytovaly zcela mimořádný vzhled, neboť mezi koupajícími byly zastoupeny nejrůznější národy Sovětského svazu. Neobvyklým dojmem působil i nedostatek koupacího oděvu u některých vojáků.
Mnoho sovětských důstojníků bylo přidělováno do soukromých bytů. Nutno přiznati, že všechno obyvatelstvo ochotně a rádo poskytovalo vojákům co největší pohodlí.
Večer se opět občanstvo veselilo s ruskými vojáky na náměstí a na hřišti za reálným gymnásiem. Zpívalo se a tančilo dlouho do noci. Za tohoto besedování byla uzavřena mezi občany a vojíny četná přátelství, která byla základem budoucího dobrého poměru.
V Hálkově městském divadle se večer konal koncert Rudé armády pro nymburskou veřejnost. Na pořadu byla čísla hudební, pěvecká, taneční atd. Zvláště zaujal diváky, kteří zcela zaplnili divadelní sál, výstup dvou členů moskevské opery. Na závěr večera zazněl manifest pro ruskou a československou kulturní spolupráci, který byl pronesen předsedou okres. národního výboru Ing. V. Boháčem. Vstupenky přidělil okresní národní výbor členům osazenstva podniků.