MENU

11. 5. 1945

Příslušníci Rudé armády, kteří se minulého dne prvně představili Nymburku, procházeli nebo projížděli městem po celý den. Důstojníci přespali ve mnoha nymburských rodinách. Hlavní proud vojska se pohyboval jednak přes náměstí (motorizované útvary), druhý proud (hlavně vozy s koňmi) se valil po Velkých Valech. Jest pochopitelné, že na mnoha místech docházelo ke scénám radosti a k četným fotografováním skupin vojáků a dětí.
Němci a pro spolupráci s nimi zajištění Češi byli posláni na práce: zahrabávali zákopy, odstraňovali barikády a zábrany, ženy myly podlahy, toilety, atd. Incidentů s rozhořčeným občanstvem nebylo mnoho, neboť většina přihlížejících se spokojila s pokřikováním a nějakým tím ostřejším výrazem. Němci byli označeni hákovým křížem.
Dobrovolníci z Nymburka prováděli toho dne čištění lesů u Sadské a Píst. Bylo tam zatčeno 5. německých vojáků, kteří se zde ukrývali.
Odpoledne procházela městem zpívající sovětská pěchota, kterou uvítalo jásající obyvatelstvo. Městem projíždělo též veliké množství vozíků s mongolskými koníky, jeden z nich měl dokonce připřaženého velblouda. V pozdních odpoledních hodinách byly prováděny přes náměstí (z ulice od mostu) veliké vojenské přesuny, což bylo spojeno s podívanou na jedinečný ruch pro všechny občany.
Toho dne vyšlo 1. číslo „Novin národního výboru“, které jsou určeny pro nymburský politický okres. Vydává je Okresní národní výbor v Nymburce, řídí je redakční rada a tisknou se v Hrádkově tiskárně. V tomto úvodním čísle bylo otištěno zejména provolání okresního národního výboru, obsahující směrnice pro další konsolidační postup, dále výzva k přesnému dodržování zásobovacích předpisů (ovšem bez výhod pro Němce a bez omezení pro Židy), upozornění, že krádeže a drancování budou trestány i smrtí, výzva, že ukořistěné zbraně a náboje všeho druhu musí být odevzdány a provolání předsednictva revolučního odborového hnutí, aby v závodech bylo zabráněno škodám a ztrátám. Kromě toho obsahovalo číslo řadu článků a zpráv o událostech posledních dnů.
Ve večerních hodinách se shromáždilo občanstvo na náměstí, aby zde pobesedovali s příslušníky Rudé armády. Ruští vojáci zde předvedli občanstvu dva ruské žurnály a ruský film, všude byla družná zábava, pouliční osvětlení bylo opět v provozu a rovněž vyzdobené výlohy krámů opět zářily do noci. Na nádražích byly vylepeny vyhlášky, že dne 11. května se bude konati na náměstí revoluční manifestační projev.
V pozdních večerních hodinách uspořádali ruští vojáci na hřišti reálného gymnásia taneční zábavu se zpěvem a hojnými raketami.